Умови членства

  • активна участь в роботі Укрмолодьжитло;
  • дотримання Статуту Укрмолодьжитло;
  • своєчасна сплата вступних та членських внесків у розмірах, затверджених Радою Укрмолодьжитло;
  • повага інших членів Укрмолодьжитло