Блог

Звернення ФРУ та ФПУ до Прем'єр-Міністра України

Звернення ФРУ та ФПУ до Прем'єр-Міністра України

Прем’єр – міністру України

ГРОЙСМАНУ В.Б

ЗВЕРНЕННЯ

Федерації роботодавців України і Федерації професійних спілок України щодо збереження і стимулювання створення нових робочих місць у будівельній та суміжних галузях шляхом інтенсифікації державних житлових програм

Згідно з Генеральною угодою про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні (далі – генеральна угода) віл 23 серпня 2016 року, укладеною між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців та всеукраїнськими об’єднаннями професійних спілок, сторони домовились, зокрема, «сприяти вирішенню питання забезпечення молоді житлом…» (підпункти 2.105.1-2.105.7 пункту 2.105)(витяг додається).

Реалізація цього напрямку передбачає чітку соціальну, демографічну спрямованість та забезпечує цільову підтримку молоді, як головної рушійної сили успішності майбутнього нашої держави.

Відомим фактом є беззаперечна економічна ефективність державних житлових програм, їх стимулюючий вплив на розвиток будівельної галузі, створення і збереження робочих місць, збільшення надходжень до бюджетів та державних соціальних фондів.

У той же час протягом останніх 3 років державні житлові програми не фінансуються із загального фонду державного бюджету, за виключенням обслуговування раніше укладених договорів.

Пропозиції галузевих професійних об’єднань до проекту Державного бюджету на 2017 рік щодо відповідних видатків загального фонду в обсязі 2 млрд грн також не знайшли свого підтвердження у редакції проекту держбюджету, розглянутого Верховною Радою України в першому читанні. За попередніми розрахунками, відсутність фінансування за зазначеним напрямком створює ризики скорочення близько 70 тис. робочих місць у будівельній та суміжних галузях, втрати 1,3 млрд грн надходжень до бюджету та соціальних фондів, значного збільшення видатків на виплати допомоги по безробіттю.

З метою сприяння ефективному використанню трудового потенціалу та забезпечення соціального захисту населення від безробіття, як одного з принципів державної політики зайнятості населення, - для забезпечення системного відпрацювання питань поновлення фінансування державних житлових програм, їх модернізації та осучаснення – в контексті використання їх як потужного інструменту створення робочих місць у будівельній та суміжних галузях – та враховуючи положення Генеральної угоди від 23 серпня 2016 року щодо сприяння забезпеченню молоді житлом, у відповідності до ст.9,15,17 Закону України «Про соціальний діалог» звертаємося до Вас з пропозицією створити, за процедурою, передбаченою п. 3.12 Генеральної угоди, спільним рішенням Міжгалузеву соціально-економічну раду з питань підтримки розвитку будівельної та суміжних галузей, збереження і створення робочих місць шляхом інтенсифікації деравних житлових програм (проект рішення додаться).

Голова Ради Федерації роботодавців України                              Голова Федерації професійних спілок України

Д.Олійник                                                                                                 Г.Осовий

Дата: 23.11.2016